Αρχή Σελίδας

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Η ΚΤΙΡΙΟΝ αναλαμβάνει όλες τις εργασίες που έχουν σχέση με φωτοβολταϊκά
Φωτοβολταϊκά Πάρκα
Η ΚΤΙΡΙΟΝ αναλαμβάνει όλες τις εργασίες που έχουν σχέση με φωτοβολταϊκά
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Ο εθνικός στόχος είναι η κάλυψη με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) του 40% τουλάχιστον της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ως το 2020. Ο νέος νόμος για την επιτάχυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ σας δίνει την ευκαιρία να επενδύσετε σε φωτοβολταϊκά συστήματα σε εκτάσεις ιδιοκτησίας σας, με εγγυημένα κέρδη για 25 χρόνια. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και προσωπικού της Κτίριον είναι σε θέση να ολοκληρώσει το έργο με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνήσουν με την Κτίριον για να αναλάβουμε όλη την διαδικασία της αδειοδότησης και της εγκατάστασης με το κλειδί στο χέρι.

επενδύσετε σε φωτοβολταϊκά συστήματα με εγγυημένα κέρδη για 20 χρόνια

Το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε από το υπουργείο περιλαμβάνει αναστολή επ'Α αόριστον (τουλάχιστον έως το 2020) της διαδικασίας χορήγησης νέων αδειών για φωτοβολταϊκά, τη δραστική μείωση, που φθάνει και το 46%, των εγγυημένων τιμών αγοράς της ενέργειας από το σύστημα, αλλά και την ενεργοποίηση παλαιότερου νόμου που προβλέπει τη διάθεση μέρους του τέλους υπέρ της ΕΡΤ που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για την ενίσχυση του λογαριασμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η απόφαση για την αναστολή της έκδοσης καινούργιων αδειών προβλέπει ότι δεν θα υποβάλλονται νέα αιτήματα για χορήγηση άδειας παραγωγής και έκδοση προσφοράς σύνδεσης φωτοβολταϊκών, ενώ τα αιτήματα που εκκρεμούν δεν εξετάζονται. Συνεχίζεται όμως κανονικά η αδειοδοτική διαδικασία για έργα με άδεια παραγωγής, καθώς και έργα που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και έχουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης. Επίσης εξαιρούνται από την αναστολή τα φωτοβολταϊκά στις στέγες και τα έργα που έως την ημερομηνία της αναστολής είχαν ενταχθεί σε διαδικασία fast track.