Αρχή Σελίδας

Φωτοβολταϊκά σε Στέγες

Η ΚΤΙΡΙΟΝ αναλαμβάνει όλες τις εργασίες που έχουν σχέση με φωτοβολταϊκά
Φωτοβολταϊκά σε Στέγες
Η ΚΤΙΡΙΟΝ αναλαμβάνει όλες τις εργασίες που έχουν σχέση με φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκά σε Στέγες

Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά σε Στέγες» δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να αξιοποιήσει την πράσινη ενέργεια τοποθετώντας φωτοβολταϊκά στη στέγη του για παραγωγή ηλεκτρισμού, με ευνοϊκά κίνητρα και απλές διαδικασίες. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων αναλαμβάνουμε την περάτωση όλων των απαιτούμενων βημάτων, από την μελέτη ως την τελική σύνδεση της εγκατάστασης με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η Κτίριον αναλαμβάνει να βρει την βέλτιστη λύση για την επιφάνεια που έχετε στη διάθεσή σας, ώστε να κάνετε μία επένδυση που θα αποδώσει εγγυημένα τα μέγιστα σε βάθος χρόνου. Είναι μία μοναδική ευκαιρία για όσους σκέφτονται να επενδύσουν στις πράσινες τεχνολογίες.

Είναι μία μοναδική ευκαιρία για όσους σκέφτονται να επενδύσουν στις πράσινες τεχνολογίες.

Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά σε Στέγες» δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να αξιοποιήσει την πράσινη ενέργεια τοποθετώντας φωτοβολταϊκά στη στέγη του για παραγωγή ηλεκτρισμού, με ευνοϊκά κίνητρα και απλές διαδικασίες. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων αναλαμβάνουμε την περάτωση όλων των απαιτούμενων βημάτων, από την μελέτη ως την τελική σύνδεση της εγκατάστασης με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η Κτίριον αναλαμβάνει να βρει την βέλτιστη λύση για την επιφάνεια που έχετε στη διάθεσή σας, ώστε να κάνετε μία επένδυση που θα αποδώσει εγγυημένα τα μέγιστα σε βάθος χρόνου. Είναι μία μοναδική ευκαιρία για όσους σκέφτονται να επενδύσουν στις πράσινες τεχνολογίες.

Έργα