Αρχή Σελίδας

Φωτοβολταϊκό πάρκο

Φωτοβολταϊκό Πάρκο στην Κομοτηνή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Φωτοβολταϊκό Πάρκο

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην Κομοτηνή. Η εγκατάσταση ολοκλήρώθηκε σε δέκα ημέρες.