Αρχή Σελίδας

Ηλεκτρολέβητες 8KW

Πλήρης Αυτονομία

Χαμηλό αρχικό κόστος

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολέβητων για αυτονόμηση δύο διαμερισμάτων στην Κομοτηνή. Οι ηλεκτρολέβητες εχουν το πλεονέκτημα της γρήγορης, οικονομικής εγκατάστασης και της μηδενικής συντήρησης