Αρχή Σελίδας

Φ/Β σύστημα 2Χ10kw

2Χ10kw στην Κοίμηση Σερρών

Εγκατάσταση 2 συστημάτων στην Κοίμηση Σερρών

Τοποθετηση σε δώμα

Στην Κοιμηση Σερρων τοποθετηθηκαν 2 φωτοβολταϊκά συστήματα ισχυος 10kw έκαστο. Τα συστήματα τεθηκαν σε λειτουργία τον αύγουστο του 2012 και συνολική εκτιμόμενη απόδοση είναι 30.000kwh.