Αρχή Σελίδας

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

Φωτοβολταϊκά σε Στέγες

Η ΚΤΙΡΙΟΝ αναλαμβάνει όλες τις εργασίες που έχουν σχέση με φωτοβολταϊκά

Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά σε Στέγες» δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να αξιοποιήσει την πράσινη ενέργεια τοποθετώντας φωτοβολταϊκά στη στέγη του για παραγωγή ηλεκτρισμού, με ευνοϊκά κίνητρα και απλές διαδικασίες. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων αναλαμβάνουμε την περάτωση όλων των απαιτούμενων βημάτων..

Φ/Β σύστημα 2Χ10kw

2Χ10kw στην Κοίμηση Σερρών

Τα συστήματα τεθηκαν σε λειτουργία τον αύγουστο του 2012 και συνολική εκτιμόμενη απόδοση είναι 30.000kwh.

Subscribe to RSS - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ